Regulamin Programu Partnerskiego TEE Money

 

Właścicielem sklepu internetowego EMEME.pl, tym samym organizatorem Programu Parterskiego TEE Money jest firma JML GROUP Jarosław Bac, Przerębska Huta 5, 83-250 Skarszewy NIP: 5862193198, REGON: 221570321.

 

 

§ 1. Podstawowe definicje


"Użytkownik"- osoba, która po kliknięciu na baner reklamowy lub link na stronie Partnera została przekierowana do sklepu EMEME.pl i została oznaczona identyfikatorem przy pomocy tzw. plików Cookies.

 

"Partner"- osoba, która bierze udział w Programie Partnerskim Sklepu EMEME.pl


"Adres IP"- unikatowy numer, który jest przyporządkowany dla urządzeń działających w sieci Internet.


"Pliki Cookies"- małe pliki zapisywane na dysku użytkowników, pozwalające sklepom na rozpoznanie powracających użytkowników i badanie ich zakupów na stronie sklepu.


§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Program Partnerski ma na celu zwiększenie liczby zamówień poprzez udostępnienie przez Partnera baneru reklamowego lub linku tekstowego na swojej stronie, blogu, forum lub mailowo.


2. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać:

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat.

b) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.


3. Partner nie jest zobowiązany do posiadanie własnej strony Internetowej.


§ 3. Zawarcie umowy


1. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego „TEE Money” należy:

a) posiadać aktywne konto na sklepie internetowym EMEME.pl;

b) wysłać maila na adres: sklep@ememe.pl, podając swój nick oraz imię i nazwisko (np. „"Chcę wziąć udział w Programie TEE Money! [login], [imię i nazwisko]"). 

 

2. O aktywacji usługi TEE Money Partner zostaje poinformowany mailem zwrotnym.


3. Wykonanie przez Partnera czynności opisanych w pierwszym punkcie trzeciego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem umowy ze sklepem internetowym EMEME.pl.


4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne i nie jest związane z wnoszeniem żadnych opłat. Partner przez cały czas trwania umowy nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych ze współpracą oraz działaniem Programu Partnerskiego.


5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny i bez żadnego okresu wypowiedzenia.


6. Każdy Partner po zalogowaniu ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta, zmiany danych osobowych oraz pobrania baneru reklamowego lub linku tekstowego do promowania sklepu EMEME.pl.


7. Sklep EMEME.pl zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji zgłoszenia chęci wzięcia udziału bez podania przyczyny, w takim przypadku umowa nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Partner zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową.

 

§ 4. Wynagrodzenie


1. Partner na zlecenie sklepu EMEME.pl zobowiązuje się świadczyć w okresie obowiązywania umowy, usługi reklamowe polegające na umieszczeniu baneru reklamowego lub linku tekstowego kierujących Użytkowników do sklepu EMEME.pl. 


2. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera, przez którego trafił na sklep EMEME.pl do czasu wygaśnięcia ważności pliku Cookie (30 dni),


3. Program Partnerski TEE Money oferuje wynagrodzenie w postaci 21% wartości każdego zamówienia (bez kosztów przesyłki) dokonanego przez Użytkownika, który wszedł na sklep EMEME.pl poprzez kliknięcie baneru reklamowego lub linku tekstowego. (np. jeśli klient Partnera dokonał transakcji na kwotę 100 zł, to Partnerowi nalicza się prowizja w wysokości 21% transakcji - czyli w tym przypadku 21 zł).

 

4. Partnerowi zostanie cofnięta prowizja w przypadku gdy Użytkownik nie odbierze zamówianej paczki, która została wysłana za pobraniem (zabezpieczenie przez nieuczciwymi Partnerami) lub gdy zdecyduje się złożone zamówienie anulować.


5. Partner otrzymuje możliwość skontrolowania stanu środków skumulowanych na jego koncie, wchodząc w "MOJE KONTO > Program Partnerski".


6. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi po zgromadzeniu na koncie 100 zł. Wypłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy podany w umowie lub na FV.


7. Warunkiem wypłaty są:


a) Wystawienie i przesłanie faktury VAT w przypadku Partnerów, którzy posiadają własną działalność gospodarczą,

b) Podpisanie i przesłanie umowy o dzieło wraz z rachunkiem dla Partnerów, którzy nie posiadają własnej działalności gospodarczej.


8. Umowa zlecenie do pobrania tutaj.

 

9. W przypadku umowy zlecenie, Partner zobowiązany jest wypełnić, wydrukować i odesłać umowę w dwóch egzemplarzach na adres:

 

JML GROUP Jarosław Bac

Przerębska Huta 5

 83-250 Skarszewy


10. Środki zarobione w Programie Partnerskim TEE MONEY są środkami liczonymi jako wartość netto do której zawsze będzie dodawany odpowiedni podatek, tak aby Partner po odliczeniu podatku otrzymywał wartość jaką zarobił w Programie Partnerskim.


11. Sklep EMEME.pl nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych oraz opłat związanych z dokonaniem przelewu środków na konto bankowe Partnera.


12. Sklep EMEME.pl wypłaca wynagrodzenie do 7 dni roboczych od daty otrzymania fizycznej faktury VAT lub umowy.


13. W przypadku wykrycia przez sklep EMEME.pl jakiejkolwiek próby oszustwa lub wyłudzenia dokonanego przez nieuczciwego Partnera w celu zwiększenia ilości zamówień dokonanych przez polecone osoby, sklep EMEME.pl otrzymuje całkowite prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji oraz bez wypłacania Partnerowi jego zarobionych środków. W przypadku rażących oszustw dokonanych przez nieuczciwego Partnera, będą one również zgłaszane odpowiednim organom sądowniczym.


§ 5. Odpowiedzialność


1. Sklep EMEME.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a) problemy techniczne związane z wyświetlaniem baneru reklamowego i naliczaniem prowizji od zamówień dokonanych przez poleconych Użytkowników,

b) brak zapisania informacji za pomocą plików Cookies w przypadku gdy:

  • przeglądarka Użytkownika nie pozwala na zapisanie plików Cookie,
  • pliki Cookies zostaną wykasowane z komputera Użytkownika.


§ 6. Postanowienia końcowe


1. Sklep EMEME.pl zastrzega sobie pełnie prawo do wysyłania wewnętrznych wiadomości w formie poczty e-maili lub wiadomości sms do zarejestrowanych Partnerów (m.in. nowościach w sklepie oraz w Programie Partnerskim, informacje o wprowadzeniu nowych produktów itp.)


2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. sklep EMEME.pl zobowiązuje się do przechowywania, wykorzystywania i nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych Partnerów.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu EMEME.pl lub w dalszym nieuregulowaniu przepisy prawa cywilnego.


4.Sklep EMEME.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

6. Dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Strona naszego sklepu korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
[ X ]
pixel