Regulamin Programu Partnerskiego EMEMETEES

Właścicielem sklepu internetowego EMEMETEES.com, tym samym organizatorem Programu Parterskiego jest firma JML GROUP Jarosław Bac, z siedzibą przy ul. Poziomkowa 71, 81-589 Gdynia, NIP: 5862193198, REGON: 221570321.

 

§ 1. Podstawowe definicje

 

"Użytkownik" - osoba, która po kliknięciu na baner reklamowy lub link wygenerowany przez Partnera, została przekierowana do sklepu EMEMETEES.com i została oznaczona identyfikatorem przy pomocy tzw. plików Cookies.

"Partner" - osoba, która bierze udział w Programie Partnerskim Sklepu EMEMETEES.

"Prowizja" - forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej.

"Adres IP" - unikatowy numer, który jest przyporządkowany dla urządzeń działających w sieci Internet.

"Pliki Cookies" - pliki zapisywane na dysku użytkowników, pozwalające sklepom na rozpoznanie powracających użytkowników i badanie ich zakupów na stronie sklepu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Program Partnerski EMEMETEES ma na celu zwiększenie liczby zamówień, poprzez udostępnienie przez Partnera baneru reklamowego lub linku tekstowego gdziekolwiek w internecie.

2. Partnerem Programu Partnerskiego EMEMETEES może zostać:

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

b) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.

3. Partner nie jest zobowiązany do posiadanie własnej strony Internetowej.

 

§ 3. Zawarcie umowy

 

1. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego EMEMETEES należy posiadać aktywne konto w sklepie internetowym EMEMETEES.com.

2. Partner, na zlecenie sklepu EMEMETEES.com zobowiązuje się świadczyć usługi reklamowe polegające na umieszczeniu baneru reklamowego lub linku tekstowego, który będzie kierował Użytkowników do sklepu EMEMETEES.com

3. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera, przez którego trafił na sklep EMEMETEES.com do czasu wygaśnięcia ważności pliku Cookie, tj. 30 dni,

4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego EMEMETEES jest całkowicie dobrowolne i nie jest związane z wnoszeniem żadnych opłat. Partner przez cały czas trwania umowy, nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych ze współpracą oraz działaniem Programu Partnerskiego.

5. Partner, po zalogowaniu na swoim koncie, ma możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta, zmiany danych osobowych oraz pobrania baneru reklamowego lub linku tekstowego do promowania sklepu EMEMETEES.com.

 

§ 4. Wynagrodzenie

 

1. Program Partnerski EMEMETEES oferuje wynagrodzenie w postaci Prowizji, która wynosi 10% wartości każdego zamówienia (nie uwzględniając kosztów przesyłki oraz przydzielonego rabatu) dokonanego przez Użytkownika, który trafił na sklep internetowy EMEMETEES.com poprzez kliknięcie baneru reklamowego lub linku tekstowego wygenerowanego przez Partnera.

2. Partnerowi zostanie cofnięta Prowizja, w przypadku gdy Użytkownik nie odbierze złożonego zamówienia wysłanego przez sklep za pobraniem (zabezpieczenie przez nieuczciwymi Partnerami) lub gdy zdecyduje się złożone zamówienie anulować.

3. Partner otrzymuje możliwość skontrolowania stanu środków skumulowanych na jego koncie, wchodząc na stronie sklepu internetowego EMEMETEES.com w "MOJE KONTO > Program Partnerski".

4. Warunkami do wypłaty Prowizji są :

a) Zgromadzenie przez Partnera minimalnej kwoty 200 zł.

b) Upłynięcie co najmniej 21 dni od daty ostatnio podliczonej Prowizji - na wypadek zwrotu zamówienia przez Użytkownika.

c) Wystawienie i przesłanie faktury VAT w przypadku Partnerów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, na dane Organizatora - dane do faktury VAT podane są we wstępie do niniejszego Regulaminu.

d) Podpisanie i przesłanie Umowy o dzieło wraz z Rachunkiem w przypadku Partnerów, którzy nie posiadają własnej działalności gospodarczej.

5. Wypłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy podany w Rachunku do Umowy o dzieło lub fakturze VAT.

6. Umowa o dzieło do pobrania tutaj.

7. Rachunek do Umowy o dzieło do pobrania tutaj.

8. W przypadku Umowy o dzieło, Partner zobowiązany jest wypełnić, wydrukować, zeskanować i odesłać Umowę wraz z Rachunkiem na adres mailowy support@ememetees.com, dopiero po zleceniu wypłaty zgromadzonych środków - niemniej niż 200 zł.

9. W przypadku Faktury VAT, Partner prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wystawić Fakturę VAT i wysłać ją na adres mailowy support@ememetees.com.

10. Środki uzbierane w Programie Partnerskim EMEMETEES są środkami liczonymi jako wartość netto do której zawsze będzie dodawany odpowiedni podatek, tak aby Partner nieprowadzący działalności gospodarczej, po odliczeniu podatku, otrzymywał rzeczywistą wartość jaką zarobił w Programie Partnerskim.

11. Organizator nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych oraz opłat związanych z dokonaniem przelewu środków na konto bankowe Partnera.

12. Organizator wypłaca wynagrodzenie do 7 dni roboczych od daty otrzymania fizycznej faktury VAT lub wypełnionej Umowy o dzieło.

13. W przypadku wykrycia przez Organizatora jakiejkolwiek próby oszustwa lub wyłudzenia dokonanego przez nieuczciwego Partnera w celu zwiększenia ilości zamówień dokonanych przez Użytkowników, sklepowi EMEMETEES.com przysługuje całkowite prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji oraz do nie wypłacania Partnerowi jego Prowizji. W przypadku rażących oszustw dokonanych przez nieuczciwego Partnera, będą one również zgłaszane odpowiednim organom sądowniczym.

 

§ 5. Odpowiedzialność

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy techniczne związane z wyświetlaniem baneru reklamowego i naliczaniem prowizji od zamówień dokonanych przez poleconych Użytkowników,

b) brak zapisania informacji za pomocą plików Cookies w przypadku gdy:

  • przeglądarka Użytkownika nie pozwala na zapisanie plików Cookie,
  • pliki Cookies zostaną wykasowane z komputera Użytkownika.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie pełnie prawo do wysyłania wewnętrznych wiadomości w formie poczty e-maili lub wiadomości SMS do zarejestrowanych Partnerów (m.in. o nowościach w sklepie oraz w Programie Partnerskim, informacji o wprowadzeniu nowych produktów, itp.)

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Organizator zobowiązuje się do przechowywania, wykorzystywania i nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych Partnerów.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego EMEMETEES.com lub w dalszym nieuregulowaniu przepisy prawa cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Zamieszczenie w internecie wygenerowanych w Programie Partnerskim EMEMETEES materiałów reklamowych, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Strona naszego sklepu korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel