Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą dane Użytkownika/Klienta, jest firma JML GROUP Jarosław Bac, z siedzibą przy ul. Poziomkowa 71, 81-589 Gdynia, NIP: 5862193198 za pośrednictwem Sklepu Internetowego ememetees.com, zwana dalej "sklepem EMEMETEES".

Rodzaj przetwarzanych danych

Sklep EMEMETEES przetwarza następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko

- adres e-mail

- adres dostawy

- numer telefonu

W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy bądź uznania reklamacji, sklep EMEMETEES prosi również o numer rachunku bankowego celem dokonania zwrotu należności.

Sposób pozyskania danych

Sklep EMEMETEES pozyskuje dane od Użytkownika w związku z zakupem dokonywanym przez niego na stronie internetowej ememetees.com, będącej oficjalnym sklepem internetowym EMEMETEES.


Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym EMEMETEES – na stronie ememetees.com.

Sklep EMEMETEES może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co zapewnia bezpieczeństwo obsługi transakcji i jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Użytkownikiem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
W przypadku udzielonej zgody Użytkownika, Sklep EMEMETEES przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Wymóg podania danych osobowych

Choć podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, sklep EMEMETEES wymaga podania tych danych, by móc zawrzeć z Użytkownikiem umowę sprzedaży, niezbędną do realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Sklep EMEMETEES zapewnia, że respektuje wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
1) Prawo dostępu;
2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy Użytkownik cofnie swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;
4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie sklepu EMEMETEES są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie zgody Użytkownika lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;
6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podmioty którym udostępniane są dane osobowe

Dane osobowe Użytkownika sklep EMEMETEES przekazuje podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług sprzedażowych, tj.:

- GLS Poland (w celu nadania zamówienia) ( polityka prywatności : https://gls-group.eu/PL/pl/polityka-prywatnosci )

General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki
Poland

- Inpost (w celu nadania zamówienia) (polityka prywatności : https://inpost.pl/polityka-prywatnosci )

InPost S.A.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków 

- IdoSell Shop (operator platformy na której działa sklep EMEMETEES, jak i również pośrednik systemu płatności błyskawicznych (IAI Pay))

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin

- Paypal (operator płatności) (polityka prywatności : https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full )

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

- Facebook (w celach reklamowych, wyłącznie wtedy gdy Użytkownik posiada konto w tym serwisie społecznościowym) (polityka prywatności : https://www.facebook.com/about/privacy/ )

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA

- MoJe Biuro Rachunkowe Monika Jelonek (celem prowadzenia ksiąg podatkowych)

81-531 Gdynia
ul.Wielkopolska 403 pok.2.2 II piętro

- mBank (bank za pośrednictwem którego dokonujemy zwrotów należności) ( polityka prywatności : https://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/polityka-prywatnosci.html )

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18

Sklep EMEMETEES może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ostatecznie, sklep EMEMETEES zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym, oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep EMEMETEES, jako Administrator danych osobowych nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane powyżej.

Czas przechowywania danych osobowych

Sklep EMEMETEES przechowuje dane Użytkownika przez czas nieokreślony - jest to niezbędne do realizacji zamówienia Użytkownika, a także służy dochodzeniu późniejszych ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Strona naszego sklepu korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel